Werkstress, ontslag en workshops                                                                                                                                

Werkgerelateerde stress heeft vooral te maken met psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Werknemers die beter in staat zijn met stress veroorzakende omstandigheden om te kunnen gaan zijn productiever, energieker en zitten prettiger in hun vel.

Dit is een grote uitdaging voor een werkgever en werknemer. De werkgever die zorgt dat de juiste persoon op de juiste plek terechtkomt en de werknemer die zich graag wil-  en kan ontplooien, gewaardeerd voelt en verantwoordelijkheid krijgt.Vele lagen in de organisatie, communicatie, collega’s, financiële en persoonlijke belangen spelen een rol in het goed en prettig kunnen functioneren binnen een bedrijf.

De hoge werkdruk, deadlines, open kantoortuinen, pesten en uitsluiting zijn ook vormen van bedreiging voor een goed en prettig functioneren.
Ook een (dreigende) reorganisatie, (dreigend) faillissement veroorzaakt onrust en stress.

Als u (beginnende) stress of klachten van overspannenheid signaleert, aarzel dan niet en neem contact met mij op. De kans op uitval kan aanzienlijk verkleint of voorkomen worden.

Ontslag
In de ondersteuning die ik bied, wordt ontslag als één van de meest stressvolle gebeurtenis en tijd genoemd. Zo erg dat velen achteraf zeggen dat ze er een trauma aan over hebben gehouden.
Waar zij het meest behoefte aan hadden en zelden werd/wordt aangeboden, is emotionele ondersteuning bij het verwerken van dit ontslag.
Ik raad werkgevers zeer aan om ook aan dit aspect aandacht te schenken in plaats van alleen een outplacement traject aan te bieden.

In mijn workshop ‘ontslag en nu’en ‘werkzoeken is ook werkstress’ wordt het woord ‘rouwen’ niet zelden genoemd.
Zelf nu, jaren na ontslag, verlopen deze workshops nog steeds emotioneel.

Feiten:
* Uitval door stress is de afgelopen 5 jaar 8 keer zo hoog geworden;
* Stress is de belangrijkste veroorzaker van psychisch verzuim;
* Gemiddelde verzuimduur bij psychisch verzuim bedraagt 180 dagen;
* 61% van kort verzuimers blijft ook een volgend jaar kort verzuimen;
* Kort frequent verzuim leidt in 50 procent na 4 jaar tot langdurig verzuim;
* Psychisch verzuim kost per geval al snel 45.000 euro;
* Vroegtijdig ingrijpen bij psychisch verzuim reduceert de verzuimduur met 25% ! 

Zijn er in uw organisatie stressveroorzakende omstandigheden die verbetert kunnen worden en/of dat mensen individueel gebaat zijn bij coaching?

Of vind u het welzijn van uw medewerkers belangrijk en zijn zij gebaat bij het volgen van een workshop/training op een specifiek gebied zodat uw mensen (en bedrijf) de positieve effecten ervan ervaren? 
Ik kom graag de mogelijkheden met u bespreken. 

Op ieders gezond welbevinden !