• ‘Werkgerelateerde stress heeft vooral te maken met psychosociale arbeidsbelasting (PSA).
 • Dit is een grote uitdaging voor een werkgever en werknemer. De werkgever die zorgt dat de juiste persoon op de juiste plek terechtkomt en de werknemer die zich graag wil-  en kan ontplooien, gewaardeerd voelt en verantwoordelijkheid krijgt.
 • Werken doe je niet in je eentje. Vele lagen in de organisatie, collega’s, financiële en persoonlijke belangen spelen een rol in het goed en prettig kunnen functioneren. Ook de communicatie tussen mensen/afdelingen verloopt nu eenmaal niet altijd vlekkeloos en mensen zijn ook geneigd zich met anderen bezig te houden met anderen (en hun werkzaamheden). Reorganisaties en bezuinigingen zorgen voor een hogere werkdruk en andere invulling van werkzaamheden.
  Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van stress veroorzakende omstandigheden waarbij aangemerkt dient te worden dat privéomstandigheden mede de oorzaak of gevolgen kunnen zijn. Dat dit door kan dringen in werkprestaties en werkrelaties, moge duidelijk zijn.
 • De (beginnende) signalen van stress uiten zich in lichamelijke, psychische, emotionele en verstandelijke klachten. Deze klachten worden niet altijd herkent door werkgevers (leidinggevenden) en door de werknemers zelf.
 • Feiten:
  * Uitval door stress is de afgelopen 5 jaar 8 keer zo hoog geworden;
  * Stress kost de BV Nederland in de eerste helft van 2014 al 800 miljoen euro;
  * Stress is de belangrijkste veroorzaker van psychisch verzuim;
  * Gemiddelde verzuimduur bij psychisch verzuim bedraagt 180 dagen;
  * 61% van kort verzuimers blijft ook een volgend jaar kort verzuimen;
  * Kort frequent verzuim leidt in 50 procent na 4 jaar tot langdurig verzuim;
  * Psychisch verzuim kost per geval al snel 45.000 euro;
  * Vroegtijdig ingrijpen bij psychisch verzuim reduceert de verzuimduur met 25% ! 
 • Zijn er in uw organisatie omstandigheden die verbetert kunnen worden of dat mensen individueel gebaat zijn bij coaching in stresshantering?
  Ik kom graag met u de mogelijkheden bespreken om stress (preventief) aan te pakken.
 • Werknemers die beter in staat zijn met stress veroorzakende omstandigheden om te kunnen gaan zijn productiever, energieker en zitten prettiger in hun vel.
 • Op ieders gezond welbevinden!