‘de balans tussen moeten en willen, spanning en ontspanning is verstoord’

Positieve spanning
Deze vorm van stress ontwikkelt zich in situaties waarbij we spanning nodig hebben om in een korte tijd een prestatie te leveren. Alle spieren spannen zich aan, adrenaline wordt aangemaakt, het bloed wordt sneller rondgepompt, concentratie en alertheid nemen toe.
Het lichaam is paraat om te vechten of te vluchten.

Enkele voorbeelden van positieve stress zijn: een deadline halen, verliefd zijn, bevallen, (sport)wedstrijden spelen en trouwen.
Na het leveren van deze prestatie heeft het lichaam tijd nodig om te herstellen.

Negatieve spanning
Deze vorm van stress ontstaat als mensen na een prestatie niet de tijd nemen om lichamelijk en geestelijk te herstellen. Als (positieve) spanning te lang duurt veroorzaakt deze negatieve spanning, met andere woorden stress. Bij langdurige stress blijft het lichaam adrenaline aanmaken en de cortisol dat erop gericht is de heftige werking van adrenaline af te remmen, verliest zijn functie en raakt verstoord.

Het hebben van volle agenda’s, altijd bereikbaar zijn, zo veel willen, zoveel ‘moeten’ (perfectionisme) maakt uiteindelijk dat de draaglast groter is dan de draagkracht.

De positieve spanning wordt NEGATIEF.

Het lichaam verbruikt lichamelijk en geestelijk zoveel energie dat het systeem overbelast raakt. Op den duur raakt het immuunsysteem ondermijnd.
Overspannenheid en burn-out liggen op de loer.

Enkele kenmerken van stress, overspannenheid en burn-out :
(over)vermoeidheid, uitgeput, slaapproblemen, spierpijn, geïrriteerd reageren, rug/hoofd/nek/buikpijn, emotioneel zijn, slecht kunnen concentreren,   geen beslissing nemen piekeren, angst,  hoge bloeddruk, fouten maken,  zweten, hartkloppingen, lusteloos voelen, onrustig zijn,  somberheid, oppervlakkig ademhalen, vergeetachtigheid, veel rusten, zelden meer lachen,meer roken en/of alcohol gebruiken, meer slaapmiddelen gebruiken, opeens fanatiek sporten, hyperventileren, problemen niet onder ogen kunnen/willen zien.

Pak het aan als je je hierin herkent! Er valt snel verbetering te behalen.